LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Grön energi är svaret på klimatfrågorna

2019-07-03

Extremvärmen har drabbat Europa och tragiskt nog kostat människoliv, något som nu blivit ett argument för mer kraftfull klimatpolitik. Tyvärr är det fel väg att gå – och det kan leda till fler dödsfall totalt sett.