LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

21 Oct2009

Emisje – szukanie winnych

Published by Racjonalista

Panika szerzy się wśród działaczy na rzecz drastycznych cięć emisji dwutlenku węgla. Zaczyna być oczywiste, że szeroko roztrąbione spotkanie w Kopenhadze w grudniu tego roku nie dostarczy wiążącej umowy międzynarodowej, która doprowadziłaby do istotnej zmiany w kwestii globalnego ocieplenia. (...) A BL 2009 Oct Racjonalista PL.pdf

22 Apr2009

Jedna Ziemia wystarczy

Published by Racjonalista

Zgodnie z obiegową mądrością zachłannie zużywamy zasoby świata i biorąc pod uwagę możliwości Ziemi żyjemy ponad stan. Ten pesymizm i opowieść o grożącym upadku leży u podstaw całej niemal debaty o środowisku i często jest bardzo prosto sformułowana: ze względu na wyższy poziom życia i wzrost populacji do roku 2030 będziemy potrzebowali dwóch planet, żeby przeżyć. Gdyby dzisiaj wszyscy żyli na amerykańskim poziomie, potrzebowalibyśmy niemal pięciu planet. Jednak ta obiegowa mądrość jest całkowicie błędna. (...)

26 Feb2009

Globalne ostrzeżenia

Published by Racjonalista

Protokół Kopenhaski nie odniesie sukcesu, jeśli nie podpiszą go Indie i Chiny, ale przekupywanie tych krajów, by dołączyły się, będzie miało efekty przeciwne do zamierzonych. W grudniu światowi przywódcy spotkają się w Kopenhadze, żeby wynegocjować nowy pakt w sprawie zmiany klimatu, aby zredukować emisję dwutlenku węgla. Sposób jednak, w jaki to zostało ustalone, spowoduje, że porażka będzie nieunikniona. Najlepsze, czego możemy się spodziewać, to że otrzymamy nauczkę, by wreszcie zabrać się za tę kwestię w mądrzejszy sposób. (...)

2 Feb2009

Safari i globalne ocieplenie

Published by Racjonalista

Autor tekstu: Bjørn Lomborg Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska W mowie inauguracyjnej Barak Obama obiecał ”odsunąć widmo ocieplenia planety”. W tym kontekście warto zastanowić się nad urywkiem z jego książki Dreams from My Father . Mówi on bardzo wiele o sposobie, w jaki patrzymy na problemy świata. (...)...

23 Dec2008

Zielona pseudo-rewolucja

Published by Racjonalista

Autor tekstu: Bjørn Lomborg; Zielona pseudo-rewolucja Autor tekstu: Bjørn Lomborg Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Postępująca światowa recesja zagroziła działaniu w sprawie globalnego ocieplenia. Jest to istotne, ponieważ za niespełna rok świat zasiądzie w Kopenhadze do negocjacji o traktacie mającym być kontynuacją nieudanego Protokołu z Kioto. Jednak w sytuacji, w której ludzie tracą pracę i dochód, natychmiastowa pomoc ekonomiczna wydaje się ważniejsza niż różnice temperatur za 100 lat...

22 Dec2008

Obama: Cała para w gwizdek

Published by Racjonalista

W jednym ze swoich pierwszych publicznych wystąpień politycznych jako prezydent-elekt Barack Obama skupił się na zmianie klimatu i wyraźnie określił zarówno swoje priorytety, jak i fakty, na których opierają się te priorytety. Niestety, i te priorytety i fakty przedstawiają się słabo czy wręcz są błędne. (...)

17 Dec2008

PolitykA W SłUżbie ekologii

Published by Przekroj

Bjørn Lomborg, duński ekolog, autor słynnej książki „Skeptical Environmentalist” Jeśli obecny trend się utrzyma, za 12 lat będziemy wydawać gigantyczne ilości pieniędzy na walkę z ociepleniem klimatu. BL int Nov 2008 PL Przekroj Politics as.pdf...

17 Dec2008

Bardzo, bardzo sceptyczny ekolog

Published by Cywilizacja

The Polish Przekrój magazine conducted a long interview with Bjorn Lomborg in November. Protokół z Kioto to pomyłka, która będzie nas drogo kosztować, Al Gore buja w obłokach, a produkcja ekopaliw jest groźna dla środowiska – przekonuje Bjørn Lomborg* w wywiadzie dla „Przekroju”. UWAGA: Ta rozmowa może wam wybić ekologię z głowy...

2 Dec2008

Lomborg in Polska Times

Published by Polska Times

O rozpoczęcie zielonej rewolucji apelują największe autorytety, z Thomasem L. Friedmanem na czele. Pan tymczasem twierdzi, że to "zielona pseudorewolucja". Czemu jest Pan tak sceptyczny wobec tego pomysłu? Odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy wzywają do zielonej rewolucji, tak naprawdę niewiele robią dla środowiska. Obecny system jego ochrony jest źle skonstruowany. (...)...

13 Nov2008

Nowy swit

Published by Racjonalista

NOWY SWIT, Nov 13 2008

Pages