LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

5 Aug2014

Kulsort støtte

Published by Berlingske

Jeg har tidligere skrevet blogs om hvordan den voldsomme statslige støtte til vedvarende energi er ved at tage overhånd. Et godt eksempel er Spanien, der nu betaler mere i tilskud til vind-og solenergi, end landet bruger på videregående uddannelser...

29 Jul2014

Vores klimapolitik skaber ikke den nødvendige innovation

Published by Berlingske

De Miljøkonomiske Råd var tidligere på året ude med en kritik af den danske klimapolitik. Vismændene fortæller os, at vi bruger for mange penge på for lidt gavn. Det fik klimaminister Rasmus Helveg (RV) til at kritisere vismændene for ikke at tage klimaudfordringen alvorligt: ”Hvis ingen går foran og skaber en teknologisk udvikling, bliver det umuligt at holde temperaturstigningen på kloden under to grader”.....

21 Jul2014

Verdens største miljøproblem skal bekæmpes med fossil energi

Published by Berlingske

Verdens største miljøproblem er ikke global opvarmning, men indendørs luftforurening, som vi talte om i min første blog. Den dræber 4,3 millioner hvert år. Løsningen er bedre adgang til ren, billig energi – hvilket for de fleste mennesker betyder energi fra fossile brændstoffer.....

15 Jul2014

Kendt miljøforkæmper forudser udbredt kannibalisme

Published by Berlingske

Bevæger menneskeheden sig i retning af kannibalisme som følge af fødevaremangel på grund af overbefolkning? Den bekymrede miljøforkæmper Paul Ehrlichs erklæring om, at “vi snart vil spørge, om det er helt okay at spise ligene af jeres døde, fordi vi er så sultne allesammen” er foruroligende, men det er også fuldstændig forkert.....

9 Jul2014

Myter om skifergas

Published by Berlingske

Sidste uge skrev jeg en blog her på siden, hvor jeg argumenterer for, at ”Fracking er lykkedes, hvor Kyoto har fejlet”. På grund af skiferboomet i USA, har naturgas nemlig erstattet langt mere forurenende kul og har dermed reduceret den globale CO₂-udledning mere end alverdens sol- og vindenergi. Samtidig har vi i Europa gas nok fanget i skifer til at frigøre kontinentet fra ​​russiske energiforsyninger i mindst 28 år.....

6 Jul2014

Haves: Milliarder af dollars – Søges: Gode projekter

Published by Berlingske

Verdens lande er i fuld gang med at fastsætte nye FN-mål for en bedre verden. Hvilke områder skal prioriteres og støttes med op mod 700 milliarder dollar? Fra sidelinjen fodrer politologen Bjørn Lomborg og hans tænketank processen med argumenter.

1 Jul2014

Lomborg: Fracking er lykkedes, hvor Kyoto har fejlet

Published by Berlingske Blog

AF BJØRN LOMBORG 1. JULI 2014 Fracking er for alvor kommet på dagsorden i Danmark efter Frederikshavn byråd i onsdags gav grønt lys til en prøveboring i Nordjylland. I resten af Europa er fracking også et varmt emne ikke mindst efter krisen i Ukraine, hvor det er blevet tydeligt hvor vigtig uafhængighed af russisk gas er. Heldigvis har vi i Europa gas nok fanget i skifer til at frigøre kontinentet fra ​​russiske energiforsyninger i mindst 28 år.

24 Jun2014

Lomborg: Skal de fattige bare spise kage?

Published by Berlingske Blog

AF BJØRN LOMBORG 24. JUNI 2014 Der er en utrolig mangel på adgang til elektricitet i Afrika. Når man undtager Sydafrika, er hele kontinentets elproduktionskapacitet syd for Sahara kun 28 gigawatt, hvilket svarer til kapaciteten i den amerikanske stat Arizona. I det afrikanske område bor der 860 millioner mennesker, i Arizona blot 6,5 millioner...

13 Jun2014

Lomborg: Øko-optimistens natursyn

Published by DR1 Danish Radio

Bjørn Lomborg har vakt furore ved sin ukuelige optimisme på miljøets vegne. Natursyn tager en samtale med ham om hans verdensbillede i almindelighed og hans natursyn i særdeleshed.

10 Jun2014

Lomborg: McCarthyisme i klimaforskningen

Published by Berlingske Blog

AF BJØRN LOMBORG 10. JUNI 2014 "Den respekterede professor Lennart Bengtsson så sig for nyligt nødsaget til at træde tilbage som rådgiver for den ikke-alarmistiske tænketank Global Warming Policy Foundation på grund af trusler og samtidig blev et forskningsprojekt afvist, fordi konklusionerne var politisk ubekvemme..."...

Pages