LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

10 Nov2015

Klimaløfter i Paris stopper ikke global opvarmning

Published by Jyllands-Posten

Danske Bjørn Lomborg går igen i frontalangreb mod de mange klimaforkæmpere fra Barack Obama til Ban Ki-moon og Angela Merkel. Klimadebattør, politilog og direktør Lomborg har regnet på de løfter om reduktioner i udledningen af drivhusgasser, der er kommet fra verdens lande forud for klimatopmødet i Paris, COP21, og hans konklusion er klar: »Løfterne har stort set ingen effekt på den globale opvarmning frem mod 2100.«...

8 Nov2015

Interview: »Global opvarmning er ikke enden på verden«

Published by Politiken

Når Dansk Industri og Connie Hedegaard beklager de grønne nedskæringer er det bare fordi, klimakampen er blevet en pengemaskine og et politisk budskab, der gør os godt tilpas, siger Bjørn Lomborg.

13 Dec2014

Sæt globale mål for energi

Published by Berlingske

Klima og energi er for alvor kommet på dagsordenen igen under FNs nyligt afsluttede klimakonferencen i Lima. Sideløbende foregår FNs årelange samtale om nye globale udviklingsmål. Mange mål vil, med rette, gå på fattigdom, mad, vand og miljø. Mål for energi burde være langt højere oppe på listen.

5 Aug2014

Kulsort støtte

Published by Berlingske

Jeg har tidligere skrevet blogs om hvordan den voldsomme statslige støtte til vedvarende energi er ved at tage overhånd. Et godt eksempel er Spanien, der nu betaler mere i tilskud til vind-og solenergi, end landet bruger på videregående uddannelser...

29 Jul2014

Vores klimapolitik skaber ikke den nødvendige innovation

Published by Berlingske

De Miljøkonomiske Råd var tidligere på året ude med en kritik af den danske klimapolitik. Vismændene fortæller os, at vi bruger for mange penge på for lidt gavn. Det fik klimaminister Rasmus Helveg (RV) til at kritisere vismændene for ikke at tage klimaudfordringen alvorligt: ”Hvis ingen går foran og skaber en teknologisk udvikling, bliver det umuligt at holde temperaturstigningen på kloden under to grader”.....

21 Jul2014

Verdens største miljøproblem skal bekæmpes med fossil energi

Published by Berlingske

Verdens største miljøproblem er ikke global opvarmning, men indendørs luftforurening, som vi talte om i min første blog. Den dræber 4,3 millioner hvert år. Løsningen er bedre adgang til ren, billig energi – hvilket for de fleste mennesker betyder energi fra fossile brændstoffer.....

15 Jul2014

Kendt miljøforkæmper forudser udbredt kannibalisme

Published by Berlingske

Bevæger menneskeheden sig i retning af kannibalisme som følge af fødevaremangel på grund af overbefolkning? Den bekymrede miljøforkæmper Paul Ehrlichs erklæring om, at “vi snart vil spørge, om det er helt okay at spise ligene af jeres døde, fordi vi er så sultne allesammen” er foruroligende, men det er også fuldstændig forkert.....

9 Jul2014

Myter om skifergas

Published by Berlingske

Sidste uge skrev jeg en blog her på siden, hvor jeg argumenterer for, at ”Fracking er lykkedes, hvor Kyoto har fejlet”. På grund af skiferboomet i USA, har naturgas nemlig erstattet langt mere forurenende kul og har dermed reduceret den globale CO₂-udledning mere end alverdens sol- og vindenergi. Samtidig har vi i Europa gas nok fanget i skifer til at frigøre kontinentet fra ​​russiske energiforsyninger i mindst 28 år.....

6 Jul2014

Haves: Milliarder af dollars – Søges: Gode projekter

Published by Berlingske

Verdens lande er i fuld gang med at fastsætte nye FN-mål for en bedre verden. Hvilke områder skal prioriteres og støttes med op mod 700 milliarder dollar? Fra sidelinjen fodrer politologen Bjørn Lomborg og hans tænketank processen med argumenter.

1 Jul2014

Lomborg: Fracking er lykkedes, hvor Kyoto har fejlet

Published by Berlingske Blog

AF BJØRN LOMBORG 1. JULI 2014 Fracking er for alvor kommet på dagsorden i Danmark efter Frederikshavn byråd i onsdags gav grønt lys til en prøveboring i Nordjylland. I resten af Europa er fracking også et varmt emne ikke mindst efter krisen i Ukraine, hvor det er blevet tydeligt hvor vigtig uafhængighed af russisk gas er. Heldigvis har vi i Europa gas nok fanget i skifer til at frigøre kontinentet fra ​​russiske energiforsyninger i mindst 28 år.

Pages