LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

25 Oct2021

Lad være med at gentage dyre bud på klimaløsninger, der ikke virker

Published by Jyllands-Posten

Den virkelige udfordring ved den nuværende tilgang til klimapolitikken er, at så længe det er dyrt at skære udledninger, vil lederne tale i et væk, mens de gør meget lidt.

4 Sep2021

Klimarelateret dødsrisiko er faldet med 99 pct.

Published by Jyllands-Posten

Dommedagsrapporter om klimaet er årsag til mere og mere omsiggribende historier om ekstreme varmebølger, oversvømmelser og brande. Medierne giver flystyrt overdreven opmærksomhed. Men masser af historier om flystyrt giver ikke god indsigt i transportsikkerhed. Der skal statistik til for at vise, at fly er langt mere sikre end biler.

11 Aug2021

Klimarapport fremhæver, hvor ensidig tankegangen er, når vi taler om klimaet

Published by Berlingske

I modsætning til de stakåndede medier er klimarapporten faktisk seriøs og fornuftig, og det er ingen overraskelse. Her er til gengæld nogle af de ting fra rapporten, som ikke når nyhedsmedierne.

12 Jul2021

Det ensidige klimafokus på varmedødsfald er enormt vildledende

Published by Berlingske

Stigende temperaturer reducerer også kuldebølger og kuldedødsfald, hvilket ignoreres næsten totalt af politikerne og medierne. Det giver et skævt billede af, hvad vi skal gøre for at forhindre konsekvenserne af klimaforandringer.

17 Jun2021

De to store påstande i klimadebatten er som orwellsk dobbelttænkning

Published by Berlingske

Som de fleste store udfordringer, menneskeheden har stået over for, løser vi dem ikke ved at gennemtvinge endeløse afkald, men gennem innovation. Problemet med coronavirus løses med vacciner, ikke med evindelige nedlukninger. For at tackle klimaet skal vi øge vores investering i grøn energi-innovation drastisk, skriver Bjørn Lomborg.

17 May2021

Klimaforkæmpere underminerer demokratiet til at gennemtvinge vidtgående klimatiltag

Published by Berlingske

Hvis vi ønsker at skære drastisk ned på CO2-udledninger, skal vi i højere grad satse på investering i grøn innovation, skriver Bjørn Lomborg.

22 Apr2021

Lad os tage en pau­se fra kli­maa­lar­mis­men til for­del for smar­te­re løs­nin­ger

Published by Borsen

På Jordens dag høres der dramatiske advarsler om klimaændringer alle vegne. Og der er ingen tvivl om, at USA’s præsident Biden på sit klimatopmøde vil sige endnu engang, at den globale opvarmning u...

12 Apr2021

Rige landes klimapolitikker skader udviklingslandene

Published by Berlingske

Når de rige lande lover at tackle fremtidens klimaændringer, kan det ende med at se sort ud for udviklingslandene. Den nuværende Parisaftale kommer eksempelvis til at tvinge flere mennesker ind i fattigdom inden 2030, end ellers ville have været tilfældet.

5 Jan2020

Hvad blev der af stemmen, der turde modsige advarslerne om, at klimaforandringer vil ødelægge kloden?

Published by Jyllands-Posten

For 15 år siden blev Bjørn Lomborg karakteriseret som en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Hans skeptiske holdninger til dommedagsprofetier om klimaforandringer og ifølge ham i værste fald nytteløse milliardinvesteringer til bekæmpelse af global opvarmning blev citeret vidt og bredt. Siden har klimasagen fået ekstra megen medvind – men hvad er der blevet af Lomborgs stemme undervejs? Meningerne om hans nuværende indflydelse er delte.

25 Dec2019

Kritikere glemmer forbløffende nok at udfordre bare én af mine pointer

Published by Berlingske

Min kronik 17. november havde tre pointer: 1) Danmarks nye 70 pct. klimareduktion i 2030 vil koste mindst 842 mia. kr. over 30 år. 2) Fordelen kan estimeres ved at bruge et studie, der hen over alle skadesmodeller og FNs fem hovedscenarier viser, at et ton CO₂ reduceret i 2030 medfører en skadesreduktion på 31 dollar. Det betyder, at Danmarks bidrag gør tre øre godt for hver krone. 3) Danmarks reduktion vil ifølge FNs klimapanels vurdering reducere den globale opvarmning med en titusindedels grad i 2100.

Pages