LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

6 Jun2022

Økologisk landbruk kan ikke brødfø verden

Published by Bergens Tidende

En global matkrise truer, og politikere overalt må tenke hardt på hvordan de kan gjøre mat billigere og mer tilgjengelig. Det krever å forplikte seg til å produsere mer gjødsel og bedre frø, maksimere potensialet som tilbys av genetisk modifikasjon, og forlate den rike verdens besettelse av økologisk mat.

6 Jun2022

Økologisk landbruk kan ikke brødfø verden

Published by Bergens Tidende

En helt annen retning er nødvendig for å produsere mer mat, dempe prisene, redusere sult og redde naturen.

19 Dec2021

Slik hjelper du best med hver krone du gir

Published by Bergens Tidende

I det nye året bør vårt løfte ikke bare være å hjelpe flere, men å hjelpe på en mest mulig effektiv måte.

22 Oct2021

Dagens klimapolitikk har ingen effekt

Published by Bergens Tidende

I sine forsøk på å vise klimalederskap i forkant av FNs kommende klimatoppmøte i Glasgow (COP26), snakker verdens ledere igjen om ambisiøse utslippskutt. For eksempel har USAs president Joe Biden satt seg som mål å skape «en kraftsektor fri for CO₂-forurensing innen 2035 og en økonomi med netto nullutslipp senest i 2050». Regjeringer i de fleste rike land har formulert liknende ambisjoner.

4 Nov2019

Det farlige ved dommedagsprofetier

Published by Ny Tid

Mange mennesker våkner opp hver dag og tenker at nå blir det bare verre. Det er ikke så rart, sett i lys av hvilke nyheter de bombarderes med fra aviser og tv. Men den dystre stemningen er et problem, for den nører opp under skrekkhistoriene om at klimaendringene vil ende i armageddon. I virkeligheten blir verden bedre, generelt sett. Den gjennomsnittlige levealderen er mer enn doblet siden år 1900 og er nå mer enn 70 år. Siden økningen har vært særlig markant blant de fattige, har helseforskjellene også minket. Vi er mer kunnskapsrike, det er mindre barnearbeid, og vi lever i en av...

8 Jan2018

Himmelen ramler ikke ned

Published by Ny Tid

Mennesker tiltrekkes av dårlige nyheter. Mediene reflekterer og former denne preferansen når de fôrer oss med elendighet og panikk. Lange, langsomme, positive trender når ikke frem til førstesidene eller samtalene ved kaffemaskinen. Så vi utvikler besynderlige misoppfatninger, og den fremste blant disse er ideen om at det meste går galt.

3 Mar2016

Bensinprisen økte med 6000 prosent - men er fortsatt for billig

Published by Aftenposten

Denne uken steg bensinprisen i Venezuela med 6000 prosent, og dette er første gang landet har økt drivstoffprisene på tyve år. Etter en så drastisk og brå økning hevder likevel noen observatører at prishoppet ikke var stort nok. En del av begrunnelsen er at Venezuela fremdeles vil ha de laveste bensinprisene i hele verden.

24 Apr2015

19 smarte utviklingsmål

Published by Bergens Tidende

I september vil verdens 193 regjeringer samles i New York og avtale en rekke ambisiøse, globale mål for 2030. De neste 15 årene vil disse målene styre fordelingen av 2500 milliarder dollar som brukes på utviklingsbistand, i tillegg til tusenvis av milliarder fra nasjonale budsjetter.

9 Feb2014

Interview in Norwegian: "Mannen som advarer mot klimaporno"

Published by Bergens Tidende

2014-02-09 Bjørn Lomborg advarer mot klima-alarmister og «vanvittige» subsidier til fornybar energi. Selv tror han teknologi og fakta vil seire over symbolpolitikk og følelser.

28 Nov2013

Japan viser vei

Published by Bergens Tidende

2013-11-27 De siste tyve års internasjonale klimaforhandlinger har stort sett ikke oppnådd noe. Japans modige annonsering om at de skroter deres urealistiske mål og fokuserer på forskning og utvikling av grønn teknologi, kan faktisk være begynnelsen på et gjennombrudd for smartere klimapolitikk.

Pages