LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

21 May2013

Гушкање запалено дрво

Published by Utrinski

2013-05-19 Сите сме воспитувани да рециклираме хартија за да се спасат дрвјата. Добиваме безброј и-мејл предупредувања: „Ве молиме, водете сметка за животната средина пред печатењето“. Навистина, екологијата беше создадена со повик да се зачуваат шумите. Но, сега, во името на спасување на планетата од климатските промени, еколозите предлагаат огромна глобална кампања да се сечат и запалат дрвја и грмушки со цел да се намали употребата на фосилни горива. Иницијативата би можела да биде отфрлена како чудна иронија, ако не беа нејзините феноменални трошоци, кои опфаќаат можно...

20 May2012

Како да се спаси светот

Published by Utrinski

2012-05-20 Ако имате 75 милијарди долари да ги потрошите во текот на следните четири години, и вашата цел е да се унапредат благосостојбата на луѓето, особено во земјите во развој, како може најдобро да ги искористите своите пари? Тоа е прашањето што го поставив пред група од пет водечки економисти, вклучувајќи и четири добитници на Нобелова награда, на проектот Копенхаген Консензус 2012. Учесниците на панел-дискусијата беа избрани поради нивната стручност во утврдување на приоритетите и нивната способност да ги користат економските принципи за да се споредат политичките избори. (...)

26 Feb2012

Сонцето и Германија

Published by Utrinski

2012-02-26 Еден од најголемите експерименти во светот за јавната политика за зелена енергија се движи кон огорчен крај во Германија, со важни лекции за креаторите на политиката на други места. Германија некогаш се гордееше дека е „фотогалвански светски шампион“, делејќи дарежливи субвенции од 130 милијарди долари на граѓаните да инвестираат во соларна енергија. Но, сега германската влада ветува дека ќе ги намали субвенциите поскоро отколку што планираше и постепено ќе ја елиминира поддршката во наредните пет години. Што тргна во погрешна насока? (...)