LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

3 Jul2019

Grön energi är svaret på klimatfrågorna

Published by Svenska Dagbladet

Extremvärmen har drabbat Europa och tragiskt nog kostat människoliv, något som nu blivit ett argument för mer kraftfull klimatpolitik. Tyvärr är det fel väg att gå – och det kan leda till fler dödsfall totalt sett.

1 Feb2018

Det mänskliga priset för dyrare el

Published by Svenska Dagbladet

När vi tänker på energifattigdom ser vi framför oss bristande belysning i världens sämst ställda länder där 1,1 miljarder människor fortfarande saknar el. Denna enorma utmaning, som kommer att tacklas på bred front när vi fortsätter att minska fattigdomen och hjälpa dem som saknar fast el att få kontakt med elnätet, drivs till stor del av fossila bränslen.

9 Sep2017

Ett större hot än uppvärmning

Published by Svenska Dagbladet

Så här års är det svårt att undkomma hettan, och då talar vi bara om medierna. ”Klimatändringar gör dödliga värmeböljor vanligare”, förklarar CNN. ”Extrema värmeböljor kommer att förändra våra liv. Vi är oförberedda”, varnar Time. Somliga historier är mer sensationsdoftande än andra, men det finns ett gemensamt tema: farliga värmeböljor kommer att öka i antal och grymhet till följd av jordens uppvärmning.

27 Apr2017

Bjørn Lomborg: Parisavtalet är bara en tandlös papperstiger

Published by Svenska Dagbladet

USA:s huvudsakliga åtgärd för att minska skadliga koldioxidutsläpp, slaktades efter president Trumps exekutiva order att avskaffa de standardnormer som Obama införde för kraftverk. Genom detta avslöjades tomheten i Parisavtalet. Forskningsresultaten är tydliga: klimatförändringar är verkliga och till största delen förorsakade av mänskligheten. Obama band därför USA till stora minskningar av koldioxidutsläppen. Enligt Internationella energirådet (IEA) lovade USA enligt Parisavtalet att minska de energirelaterade koldioxidutsläppen mer än något annat land i världen under perioden 2013–2025...

28 Dec2016

Kan Trump leda till en bättre klimatpolitik?

Published by Svenska Dagbladet

Valet av Donald Trump tillsammans med republikansk majoritet i kongressens båda kamrar har skrämt miljö- och klimataktivister som förklarat att de kommande fyra åren kommer att bli en ”katastrof”. Rädslan är förståelig. Mycket är oklart om den nya administrationens planer. Det lilla vi vet ger dock, en aning förvånande, anledning till hopp. År 2016 behöver vi inte upprepa att klimatförändring är en realitet som huvudsakligen orsakas av människan. Från att tidigare ha ifrågasatt vetenskapen har Trump efter valet medgett, ”jag tror att det finns ett visst samband”,...

28 Aug2016

Ekologisk mat kommer med ett högt pris

Published by Svenska Dagbladet

Vad vi äter anses viktigare än någonsin. Från alla håll hörs uppmaningar att äta ekologiskt: vi får höra att det är mer näringsrikt, det förbättrar djurens välmående och är bra för miljön. I själva verket är det mest av allt en marknadsföringshype. År 2012 gjorde Stanford Universitys Center for Health Policy (Stanforduniversitetets center för hälsofrämjande) den största jämförelsen mellan ekologiska och konventionella livsmedel och fann inga hållbara bevis för att ekologiska livsmedel skulle vara mer näringsrika. En helt färsk granskning har nyligen kommit till samma resultat: ”...

22 Apr2015

Sluta subventionera fossila bränslen

Published by Svenska Dagbladet

Varje år spenderar världen mer än 4 700 miljarder kronor på att subventionera fossila bränslen, enligt International Energy Agency (IEA). Det råder ingen tvekan om att dessa pengar skulle kunna användas på mycket bättre sätt. Subventioner av fossila bränslen förekommer främst i utvecklingsländer med Iran, Saudiarabien, Ryssland och Venezuela högst upp på listan. Iran spenderar mer än 720 miljarder kronor årligen på subventioner, eller 23 procent av sin BNP

27 Feb2015

Hur man löser klimatproblemet

Published by Svenska Dagbladet

FN:s klimattoppmöte i Lima åstadkom inte särskilt mycket, i likhet med alla tidigare möten de senaste 20 åren. Som Albert Einstein sade: ”galenskap är att upprepa samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat”.

12 Aug2014

Lomborg: Fracking räcker till framtiden

Published by Svenska Dagbladet

Bjorn Lomborg, 8 juni 2014 "Ryssland och Kina kom nyligen överens om ett 30-årigt avtal värt 400 miljarder dollar enligt vilket Gazprom ska leverera 38 miljarder kubikmeter naturgas årligen till Kina. Detta förvärrar EU:s energikris, men unionen förefaller blunda för den uppenbara lösningen – fracking – och blickar i stället nervöst på de marginella tillskott som förnybara energikällor utgör..."...

27 Sep2013

Världen mår allt bättre

Published by Katternö

2013-09-26 Swedish/Finnish Katternö journal features a 6-page cover story on Bjorn Lomborg.

Pages