LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Politik som gör rätt istället för att kännas rätt

2013-01-30

Frivärld Magasin

2013-01-29

Bjørn Lomborg: Politik som gör rätt istället för att kännas rätt

DEBATT Global uppvärmning är ett problem, men det är inte det enda. När människor inte har råd att bry sig om miljön blir fattigdomen i sig en stor klimatbov. Vari ligger lösningarna? Kring det resonerar Bjørn Lomborg, en av världens ledande opinionsbildare inom klimatpolitiken.

 

 

Published by:

Frivärld Magasin

Category:

Articles

Topics:

Climate change

Language:

Swedish