LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Önsketänkande och dubbeltänk om klimatet

2021-07-25

George Orwell kallade viljan att tro på motstridiga påståenden för ”dubbeltänk”. Men om vi ska lyckas lösa klimatproblemen, behöver vi ärlighet.

Published by:

Svenska Dagbladet

Category:

Articles

Topics:

Climate change

Language:

Swedish