LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Maailmasta on tullut aiempaa tasa-arvoisempi

2017-02-10

NYKYISIN on vallalla virheellinen käsitys, jonka mukaan eriarvoisuus lisääntyy vääjäämättä. Kansalaisjärjestö Oxfam ruokki tätä väärinkäsitystä tammikuussa julkistetussa raportissaan väittämällä, että kahdeksalla maailman varakkaimmalla ihmisellä on yhtä paljon omaisuutta kuin puolella koko maailman väestöstä.

Oxfam mittaa nettovarallisuutta, ei tuloja. Järjestön laskelmiin sisältyy niin sanottu negatiivinen omaisuus, kuten opintolaina ja asunto-omaisuuteen sidottu pääoma.