LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Fler isbjörnar och färre bränder

2022-11-03

Man kan lätt få för sig att livet på jorden ständigt blir sämre. Medierna lyfter hela tiden fram den ena katastrofen efter den andra och kommer med skräckinjagande prognoser. I ljuset av denna störtflod av pessimism kan man förstå varför många – särskilt unga – verkligen tror att världen går under. Sanningen är att även om det finns problem så blir världen faktiskt bättre. Vi får bara höra det så sällan.