De sexede løsninger er ikke altid de bedste

Bjørn Lomborg og Copenhagen Consensus Center har sammen med forskere og økonomer undersøgt, hvordan de penge, der går til u-landsbistand, kan få mest nytteværdi og hjælpe flest mennesker.  interview AF INOR DALE Bjørn Lomborg er kendt, og i nogle kredse berygtet, for sin tilgang til verdens udfordringer. Hans navn giver genklang i klimadebatten, hvor han har skabt sig både venner og fjender, men også et navn inden for samtidens forskning. Copenhagen Consensus Center 2012 er et projekt, som bærer præg af den efterhånden velkendte Lomborg-tilgang: Lad os se, hvad der kan betale sig. Read it online 

Download
1 Aug 2012

Category

Videos & Pods

Language