LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

27 Oct2012

Fox News Reporting: Behind Obama’s Green Agenda

Published by Fox News

Fox interview with Bjørn Lomborg. Watch it online (only available from the USA)

25 Oct2012

Omyly a manipulace "zelených" vědců

Published by Hospodářské noviny

2012-10-25 Organizátoři kampaní týkajících se důležitých, leč komplikovaných témat, otrávení zdlouhavými veřejnými diskusemi, reagují často zveličováním svých tvrzení a doufají, že své řešení protlačí do popředí veřejné debaty. Ať už je však snaha přitlačit veřejnost strašením k předem danému řešení jakkoli dobře myšlena, často se vymstí: jakmile lidé jednou zjistí, že byli klamáni, ztratí důvěru i zájem. (...)

15 Oct2012

Das Spiel mit der Angst bei Gentechnik und Klima

Published by Die Welt

2012-10-15 Wenn es um globale Erwärmung oder Genmais geht, sparen sich so manche Wissenschaftler die gründliche Debatte und spielen lieber mit der Angst der Bevölkerung. Doch das verhindert echte Lösungen.

14 Oct2012

Fotografías aterradoras

Published by El Tiempo

2012-10-14 Quienes hacen campañas sobre cuestiones importantes, pero complejas, molestos por el mucho tiempo necesario para las deliberaciones públicas, con frecuencia reaccionan exagerando sus afirmaciones, con la esperanza de imponer una solución determinada por delante de las demás en el debate público, pero, por buenas que sean sus intenciones, al asustar al público con miras a imponer una solución predeterminada, con frecuencia les sale el tiro por la culata: cuando el público acaba comprendiendo que se lo había engañado, pierde confianza e interés. (...)

11 Oct2012

Scary Pictures

Published by Project Syndicate

Oct 10, 2012 in Project Syndicate By Bjørn Lomborg Campaigners on important but complex issues, annoyed by the length of time required for public deliberations, often react by exaggerating their claims, hoping to force a single solution to the forefront of public debate. But, however well intentioned, scaring the public into a predetermined solution often backfires: when people eventually realize that they have been misled, they lose confidence and interest.

11 Oct2012

TV Interview with Lomborg on SunNews Network, Canada

Published by SunNews Network

Check out the interview with Bjørn Lomborg on Ezra Levant's show, from October 9, 2012.

28 Sep2012

Not So Hot

Published by Foreign Policy

The new climate-change study getting all the headlines is deliberately misleading. Too bad so many in the media got fooled. By Bjørn Lomborg, in Foreign Policy September 26 was a triumph for public relations. An organization called DARA launched a report called "Climate Vulnerability Monitor 2nd Edition. A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet." The study, sponsored by 20 countries, projected some astoundingly large impacts from climate change, both on the number of deaths and the economic impacts. The report has produced a media heyday for climate alarmism, but is a house of...

25 Sep2012

Dobra Nowina

Published by Racjonalista

Autor tekstu: Bjørn Lomborg Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Tego lata warunki pogodowe na całym świecie dostarczyły obfitej pożywki debacie o globalnym ociepleniu. Susza i fale upałów są zwiastunami naszej przyszłości, obcięcie emisji dwutlenku węgla jest bardziej potrzebne teraz niż kiedykolwiek, niemniej nie wdrożono sensownej polityki w tej sprawie.

24 Sep2012

Slunce a vítr selhaly, klima zachrání plyn

Published by IHNED.cz

2012-09-24 Meteorologické podmínky panující během letošního léta poskytly po celém světě dostatek munice pro debatu o globálním oteplování. Sucha a vlny veder jsou předzvěstí naší budoucnosti, uhlíkové škrty jsou zapotřebí více než kdykoliv dříve, avšak smysluplná politika stále nebyla uzákoněna. (...) Read more

3 Sep2012

Regeringen opgiver opgør med borgerlige debattører

Published by Politiken

Mandag 3. sept. 2012 POLITIKEN Af Kristian Klarskov Før valget ville S-SF spare 100 mio. kr. på et opgør med »borgerlige debattører« på statsstøtte. Nu er projektet opgivet. Bjørn Lomborg og en værdikommission blev de eneste ofre. Besparelse: 12 mio. kr. Endnu en af S-SF’s økonomiske finansieringskilder fra før valget er faldet til jorden med et brag. Regeringen har opgivet at finde andet end en brøkdel af det beløb, de varslede før valget i form af et opgør med »råd og nævn til borgerlige debattører«. I det daværende regeringsalternativs 2020-plan fra sidste...

Pages