LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

31 Aug2016

Repensar as políticas de eficiência energética

Published by Jornal de Negocios

Reconheçamos, em primeiro lugar, que estamos ainda muito longe de acabar com a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, se pretendermos ser sérios relativamente ao combate contra as alterações climáticas, precisamos de desenvolver tecnologia verde ao ponto de ser mais barata do que o petróleo, o gás ou o carvão. Melhorar a eficiência energética é uma política muito em voga que os governos no mundo inteiro promovem. No papel, parece que não tem grande sabedoria: melhorar a eficiência energética é vendido com uma forma de reduzir custos, gerar emprego e ajudar a preservar o planeta...

30 Aug2016

Økologisk mat er ikke bærekraftig

Published by Aftenposten

Vi er mer opptatt av maten vi spiser enn noen gang. Og overalt oppfordres vi til å velge økologisk: Vi får høre at det er mer næringsrikt, det gir bedre dyrevelferd og er miljøriktig. I virkeligheten er det meste en markedsføringshype. I 2012 utførte senter for helsepolitikk ved universitetet i Stanford den største sammenligningen som er gjort mellom økologiske og tradisjonelle matvarer og fant ingen signifikante bevis på at økologisk mat er mer næringsrik. Ved en nylig vurdering ble funnet bekreftet: «Vitenskapelige studier viser ikke at økologiske produkter er mer næringsrike eller...

30 Aug2016

Facebook Live chat with Nicholas Kristof of the New York Times

Dr. Lomborg stopped by The New York Times to speak with Nicholas Kristof about the work of the Copenhagen Consensus Center and how to do the most good in the world. “You can spend your money and do a lot of good many different places but some places you will do just a little good and some places you will do a lot good. Let’s do those places first.” – Bjorn Lomborg...

28 Aug2016

La revolución del retrete

Published by El Tiempo

Los políticos y filántropos suelen hablar de ideas abstractas y elevadas, como la sostenibilidad y la transformación a través del diálogo. Así que debemos aplaudir a Bill Gates y al primer ministro indio, Narendra Modi, por ocuparse de un tema mucho más mundano, pero fundamental: los retretes. La Fundación Bill & Melinda Gates desea transformar la propia tecnología de los retretes para que no dependan de grandes infraestructuras, como sistemas cloacales y plantas de tratamiento de agua. En 2011, la Fundación Gates lanzó su Desafío para la reinvención del retrete, que otorga subsidios a...

28 Aug2016

Ekologisk mat kommer med ett högt pris

Published by Svenska Dagbladet

Vad vi äter anses viktigare än någonsin. Från alla håll hörs uppmaningar att äta ekologiskt: vi får höra att det är mer näringsrikt, det förbättrar djurens välmående och är bra för miljön. I själva verket är det mest av allt en marknadsföringshype. År 2012 gjorde Stanford Universitys Center for Health Policy (Stanforduniversitetets center för hälsofrämjande) den största jämförelsen mellan ekologiska och konventionella livsmedel och fann inga hållbara bevis för att ekologiska livsmedel skulle vara mer näringsrika. En helt färsk granskning har nyligen kommit till samma resultat: ”...

24 Aug2016

P1 Debat: Har vi råd til at gå totalt øko?

Published by Danish Radio

"Danmark er verdensmestre i at spise økologisk. Men økologien er hverken sundere for os eller dyrene, og det vil koste milliarder af kroner og tusinder af liv, hvis hele verden lægger om til økologi. Det siger miljøskeptiker Bjørn Lomborg. Har han ret? Debat med Bjørn Lomborg, Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening, Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer og Claus Kragh, Mandag Morgen."...

16 Aug2016

Die Toilettenrevolution

Published by Project Syndicate

Politiker und Philantrophen sprechen oft über abstrakte, abgehobene Ideen wie Nachhaltigkeit und Transformation durch Dialog. Daher muss man Bill Gates und den indischen Premierminister Narenda Modi loben, weil sie sich einem viel mondäneren, aber nicht weniger wichtigen Thema widmen: Toiletten. Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung will die Toilettentechnik an sich ändern, so dass Toiletten nicht von einer großen Infrastruktur wie einer Kanalisation und Kläranlagen abhängig sind. 2011 hat die Gates-Stiftung den Challenge „Reinvent the Toilet” [Die Toilette neu erfinden] ins Leben...

16 Aug2016

Spusťme záchodovou revoluci, vyplatí se to

Published by Hospodarske Noviny

Politici a filantropové často hovoří o abstraktních, vznešených idejích, jako je udržitelnost a transformace skrze dialog. Billu Gatesovi a indickému premiérovi Naréndrovi Módímu je proto třeba zatleskat za to, že se zabývají všednějším, ale zásadním tématem: Nadace Billa a Melindy Gatesových chce proměnit samotnou technologii toalet, aby nezávisely na významné infrastruktuře, jako jsou kanalizační soustavy a čističky odpadních vod. V roce 2011 Nadace Gatesových vyhlásila výzvu Reinvent the Toilet (Inovuj záchod), která uděluje granty výzkumníkům, „kteří využívají inovativní přístupy,...

16 Aug2016

Alimentos organicos, un fenomeno del mundo rico

Published by Milenio

Como nunca antes, lo que comemos es considerado importante. Y en todas partes se nos insta a elegir lo organico: no dicen que es mas nutritivo, mejora el bienestar animal y ayuda al medio ambiente. En realidad, es mayormente una estrategia publicitaria.

16 Aug2016

The Toilet Revolution

Published by Project Syndicate

Politicians and philanthropists often talk about abstract, lofty ideas such as sustainability and transformation through dialogue. So Bill Gates and Indian Prime Minister Narendra Modi should be applauded for tackling a more mundane, but crucial, subject: toilets. The Bill & Melinda Gates Foundation wants to transform toilet technology itself, so that toilets aren’t dependent on major infrastructure, such as sewage systems and water-treatment plants. In 2011, the Gates Foundation launched its Reinvent the Toilet Challenge, which provides grants for researchers “who are using...

Pages